Všechny milovníky varhanní hudby zvu na cyklus tří koncertů s podtitulem “J. S. Bach a jeho hudební svět”, který proběhne v dubnu a květnu v chrámu sv. Václava v Ostravě. První koncert proběhne v neděli 7. 4. 2013. Bližší informace o koncertním cyklu na http://www.eurolift.cz/farnostmostrava/


24. 5. 2013 bude tradiční a oblíbená noc kostelů, v ostravské katedrále a v chrámu sv. Václava bude opět bohatý hudební program, na který vás všechny již nyní zvu. Podrobnosti přidám později.


Společně s farností Moravská Ostrava připravuji profilové CD nově zrekonstruovaných varhan v kostele sv. Václava. Hotovo by mělo být nejpozději v záři 2013.