BcA. Lukáš Kubenka (1975) je vnukem významného ostravského varhaníka a skladatele, profesora ostravské konzervatoře, Josefa Kubenky. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba (varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál). Od roku 1999 vyučuje na Církevní střední varhanické škole v Opavě (nyní Církevní konzervatoř Opava) obory hru na varhany, varhanní improvizaci, liturgickou praxi a hymnologii a gregoriánský chorál. V roce 2000 založil při CSVŠ gregoriánskou scholu Bonifantes Opavienses, která účinkuje především při studentských bohoslužbách v kapli sv. Kříže v Opavě. V září 2009 byla jeho gregoriánská schola přizvávána k aktivní spolupráci při návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice. Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Koncertoval na mnoha místech v ČR, Slovensku, Polsku, Itálii, Francii, Maltě a Německu. Byl aktivním účastníkem odborných kurzů interpretace varhanní hudby (prof. S. Landale, prof. L. Lohmann) a gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof). Intenzivně se zajímá o stylovou interpretaci gregoriánského chorálu a hudby renesance a baroka. Pravidelně vede kurzy gregoriánského chorálu a kurzy chrámové hudby. Spolupracuje s významnými hudebními tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Pěvecké sdružení moravských učitelů, The Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet).